LAMP

Deep yellow T8

Deep yellow T8

Deep yellow T8 หลอดไฟไล่ยุง ไล่แมลง แบบหลอดสั้น

10W 12000K

10W 12000K

10W 12000K หลอดไฟ 12000K เป็นหลอดไฟที่ให้แสงใกล้เคียงกับแสงแดด ให้โทนแสงสีขาว

Black Light

Black Light

Black Light แสงแบล็คไลท์ UVA ที่มีความยาวคลื่นประมาณ 368

Black Light Blue

Black Light Blue

Black Light Blue แสงแบล็คไลท์ UVA ที่มีความยาวคลื่นประมาณ

T8

Fluorescent lamp T8

Fluorescent lamp T8 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 หรือหลอดผอม

T5

Fluorescent lamp T5

Fluorescent lamp T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดผอม